Brasil

Wodospady Iguazu/ Cascadas de Iguazu

Español aqui

Masy brunatnej wody płyną szerokim korytem coraz szybciej i szybciej, by po chwili z impetem, kotłując się i rozpryskując na wszystkie strony spaść w prawie 100-metrową przepaść. W przepaść, nad którą właśnie stoimy na metalowych kładkach patrząc z niedowierzaniem na niewyobrażalną ilość wody, jaka w każdej sekundzie przelewa się nie przez jeden, ale przez 275 progów skalnych tworzących kompleks wodospadów Iguazu na rzece o tej samej nazwie.

Wokół nas rzesze turystów, ale ryk spadającej wody skutecznie zagłusza ich rozmowy i krzyki, a wobec spektaklu natury, jaki odgrywa się przed naszymi oczami, szybko o nich zapominamy. Mogłabym tak stać godzinami i patrzyć na tę potęgę natury. Ogarnia mnie to samo uczucie, którego doświadczyłam przed lodowcem Perito Moreno w argentyńskiej Patagonii: fascynacja, radość, wzruszenie.

Rzeka Iguazu, na której znajdują się wodospady tworzy naturalną granicę między Brazylią i Argentyną. Kaskady można i warto obejrzeć w każdym z tych krajów, widok z każdej strony jest bowiem inny. I tak w Brazylii otrzymamy szerszą perspektywę, całą panoramę kaskad, a także zejście kładkami do Gardzieli Diabła, czyli najwyższych progów skalnych. Tu czekają na nas podwójne emocje, z jednej strony kładki zawieszone są niemal na krawędzi wodospadów, widok z góry na spadająca w przepaść wodę robi wrażenie! Z drugiej strony nie sposób wyjść stąd sucho, co akurat przy panujących temperaturach nie jest problemem, a wręcz przyjemnością.

Do Argentyny należy aż 80% wodospadu i to widać. Jest tutaj więcej ścieżek, więcej kładek, z których możemy obserwować Iguazu z różnych perspektyw. Tutaj też dochodzimy do Gardzieli Diabła, ale od góry, gdzie możemy zaobserwować jak lustro rzeki Iguazu zmienia się nagle w ogromne bałwany wody.

Moją uwagę przykuły dwie ciekawe informacje na temat Iguazu.

1.Na przestrzeni lat wody Iguazu nabierają coraz bardziej czerwonego koloru. Jest to niestety wynik deforestacji dżungli, przez którą płynie rzeka. Padające deszcze nie są bowiem amortyzowane przez drzewa i z większą siłą erodują glebę (która w tej części Brazylii ma intensywnie czerwony kolor) wymywając ją i niosąc ze sobą.

2.Poziom wody w rzece Iguazu i tym samym w wodospadach jest zmienny, a czasami ekstremalny. I tak, były okresy suszy, kiedy kaskady niemal całkowicie zniknęły, ale też okresy powodzi, kiedy kaskady zbijały się w jeden wielki nurt, a wejście na kładki było niebezpieczne i stad zamknięte. Niesamowity kontrast, zobaczcie na zdjęciach.

”Biedna Niagara! Przy Iguazu przypomina tylko strumyk wody w kuchennym kranie.” – nie bez racji powiedziała ponoć Eleanor Roosevelt, żona słynnego prezydenta.
Przejdź do zdjęć

Masas de agua marroncita corren por el ancho caudal cada vez más rápido hasta caer con fuerza, remoliéndose y desparramándose, en un abismo de casi 100 metros. En el abismo, encima de cual nos encontramos nosotros caminando por unas pasarelas, mirando sin poder creer en la cantidad de agua que cada segundo cae no en uno, sino en 275 saltos que forman el complejo de Cataratas Iguazú.

Alrededor de nosotros se amontan los turistas, pero el estruendo del agua silencia sus conversaciones y sus gritos, mientras que enfrente del espectáculo que tiene lugar delante de nuestros ojos nos olvidamos muy rápido de los demás. Podría quedarme horas parada aquí y observando la inmensa fuerza de la naturaleza. Me abruma el mismo sentimiento que experimenté delante del glaciar Perito Moreno en la Patagonia Argentina: fascinación, alegría, emoción.

El río Iguazú, donde se encuentran las cataratas, crea una frontera natural entre Brasil y Argentina. Las cascadas se pueden ver, y vale la pena hacerlo, en cada uno de estos países, pues la vista desde cada lado es diferente. Y así en Brasil obtenemos una perspectiva más amplia, un panorama completo de cascadas. También podemos bajar por las pasarelas a la Garganta del Diablo, las más altas de las cascadas. Aquí nos esperan dos atracciones: por un lado, las pasarelas están suspendidas casi en el borde de las cascadas, ¡la vista desde arriba sobre el agua que cae en el abismo es impresionante! Por otro lado, es imposible salir de allí seco, lo cual no es ningún problema cuando se trata de temperaturas tan altas, al contrario, es puro placer.

80% de la cascada pertenece a Argentina y esto se nota, pues de este lado hay más caminos, más pasarelas donde se puede observar el espectáculo desde diferentes perspectivas. Aquí también llegamos a la Garganta del Diablo, pero desde la cima, donde podemos observar que el río Iguazú se mueve como una suave sabana de seda hasta convertirse de repente en enormes ídolos de agua.

Dos informaciones sobre Iguazú llamaron mi atención:

  1. Con los años, las aguas del Iguazú se vuelven cada vez más rojizas. Desafortunadamente, esto se debe a la deforestación de la selva por la cual fluye el río. La lluvia no es absorbida por los árboles y erosiona el suelo (que en esta parte de Brasil tiene un color rojo intenso) con mayor fuerza, lo lava y lo lleva consigo.
  2. El nivel del agua en el río Iguazú y por lo tanto en las cascadas es variable y, a veces extremo. Hubo períodos de sequía, cuando las cascadas desaparecieron casi por completo, pero también períodos de inundaciones, cuando las cascadas se juntaban en una sola gran corriente, y la entrada a las pasarelas era peligrosa y por lo tanto cerrada. Un gran contraste, mirad las fotos.

“¡Pobre Niágara! Al lado de esto parece la canilla de la cocina”, dijo Eleanor Roosevelt, la esposa del famoso presidente, y no era sin razón.

IMG_6193
Iguazu od strony brazylijskiej/ Iguazu del lado brasilero

IMG_6244IMG_6249IMG_6330IMG_6372

IMG_6437
I od strony argentynskiej/ y del lado argentino

IMG_6440

IMG_6560
W parku narodowym mozna spotkac rozne zwierzaki jak te popisujace sie malpki/ en el parque se puede encontrar varios animales como estos monitos haciendose lindos

IMG_6566IMG_6619

cataratas_Yguazu_sequia_5
Iguazu podczas suszy/ Iguazu durante sequia
E76
I podczas powodzi/ y durante inundacion
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s