Paraguay

W misjach jezuickich Paragwaju/ En las misiones jesuiticas de Paraguay

Español aqui

Pamiętacie, jak pisaliśmy wam o misjach jezuickich w Boliwii (tutaj)? Pół roku i 5 krajów później ponownie znaleźliśmy się w misjach, tym razem w Paragwaju. Podobnie jak w Boliwii, zagląda tu niewielu turystów, przez większość czasu byliśmy jedynymi zwiedzającymi, dzięki czemu mogliśmy się w spokoju zanurzyć w historii tego miejsca. Jeżeli widzieliście film Misja z Robertem de Niro y Jeremim Ironsem to pewnie historię redukcji i Indian Guarani kojarzycie.

W Paragwaju, tym rzadko odwiedzanym kraju Ameryki Południowej, czas płynie jakby wolniej, częściej słychać jeżyk guarani niż hiszpański (obydwa to jeżyki urzędowe), a jego mieszkańcy przyjmują nas z dużą życzliwością. Będąc tu nie mogłam przestać myśleć o jego dramatycznej historii – otóż Paragwaj stracił w wojnie z potrójna koalicja w latach 1864-1870 aż połowę ludności (a niektóre szacunki mowa nawet o 2/3), w tym aż 90% mężczyzn, i znaczną cześć terytorium. Jak podnieść się z takiego upadku?

A około sto lat wcześniej upadła Republika Guarani skupionych w misyjnych osiedlach zwanych redukcjami, po ruinach których mieliśmy właśnie okazję chodzić.

Spośród kilku dawnych misji na terenie Paragwaju wyróżniają się te w Trinidad, jako najlepiej zachowane zostały objęte patronatem UNESCO, jedyny taki obiekt w Paragwaju. Zachowały się tutaj ruiny kościoła i zbudowanych wokół niego budynków mieszkalnych Guarani. Jeden z siedzących przed obiektem, znudzonych brakiem turystów przewodników niespiesznie przybliża nam historię tego miejsca. Dowiadujemy się od niego między innymi, że yerba mate, która odgrywa obecnie tak ważną rolę w ekonomii tego regionu (wiele fabryk, między innymi Pajarito, o której pisaliśmy tutaj), była też z sukcesem uprawiana i stanowiła ważną składową przychodu w redukcjach.

Bilet wstępu do misji Trinidad obejmuje również pobliskie ruiny Jesus, gdzie mimo późnej pory i zbliżającej się godziny zamknięcia, pospiesznie się udajemy. Zachowane tutaj ruiny kościoła (nie zachowały się budynki mieszkalne) podziwiamy w ciepłym świetle zachodzącego słońca. Za pozwoleniem pracowników parkujemy busa przy misjach na noc (udostępniają nam nawet łazienkę).

Kampingi i noce w niesamowitych miejscach to jeden z ulubionych aspektów naszej podroży. Spokojna noc w cieniu nasyconych historią ruin redukcji jezuickich na długo pozostanie w naszej pamięci.
Przejdź do zdjęć

¿Recordáis cuando os contamos sobre las misiones jesuitas en Bolivia (aqui)? Seis meses y 5 países más tarde volvimos a encontrarnos en las misiones, esta vez en Paraguay. Al igual que en Bolivia se ve muy pocos turistas aquí, la mayoría del tiempo éramos los únicos visitantes, lo que nos dio la tranquilidad de sumergirse en la historia de este lugar. Si habéis visto la película La Misión con Robert de Niro y Jeremy Irons, probablemente habéis conocido la historia de las reducciones y de los indios guaraníes.

En Paraguay, el país tan poco visitado de América del Sur, el tiempo parece pasar más lentamente, se escucha más el idioma guaraní que el español (ambos son idiomas oficiales) y sus habitantes nos reciben con gran amabilidad. Estando aquí no pude dejar de pensar en su dramática historia – pues Paraguay ha perdido en la guerra de la triple alianza en los años 1864-1870 la mitad de su población (algunas estimaciones hablan de 2/3), dentro de esto un 90% de los hombres, y una parte considerable del territorio. ¿Cómo levantarse de tal caída?

Y unos cien años antes cayo la República Guarani reunidos en los asentamientos llamados reducciones, en las ruinas de los cuales hemos tenido la oportunidad de caminar.

Entre las misiones de Paraguay se distinguen las de Trinidad, pues son las mejor preservadas y han sido declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, siendo el único sitio UNESCO en Paraguay. En Trinidad se conservaron las ruinas de la iglesia y los edificios residenciales de los guaraníes construidos a su alrededor. Uno de los guías sentados en la puerta, un poco aburrido por la falta de turistas nos acerca la historia de este lugar. Aprendemos de él, entre otras cosas, que la yerba mate, que en la actualidad juega un papel tan importante en la economía de esta región (muchas fábricas, incluyendo Pajarito, de la cual escribimos aquí), fue también cultivado con éxito y formaba papel importantisimo en los ingresos de las reducciones.

El billete de entrada a las misiones de Trinidad nos permite visitar las cercanas ruinas de Jesús. A pesar de que se hace tarde y se acerca la hora del cierre, nos dirigimos alli. Las ruinas de la iglesia conservadas aquí (los edificios residenciales no han sobrevivido) admiramos bajo la cálida luz de la puesta de sol. Con el permiso de los empleados, aparcamos la kombi detrás de las ruinas para dormir (incluso nos facilitan el baño).

Los campings y las noches en lugares increíbles son uno de nuestros aspectos favoritos del viaje. Una noche tranquila en la sombra de las ruinas de la reducción jesuítica saturada de historia permanecerá en nuestra memoria.

IMG_6800
Misje jezuickie Trinidad/ Misiones jesuiticas Trinidad
IMG_6808
Rozmowa i terere z przewodnikiem/ Conversando y tomando terere con el guia

IMG_6827IMG_6828IMG_6849IMG_6865IMG_6880IMG_6891

IMG_6911
Misje jezuickie Jesus/ Misiones jesuiticas de Jesus
Advertisements

2 thoughts on “W misjach jezuickich Paragwaju/ En las misiones jesuiticas de Paraguay

    1. Hej, z Encarnacion mozna dojechac autobusem do misji Trinidad (ok 30 min). Z tego co wiemy trudniej dojechac srodkami publicznego transportu do pozostalych misji np. Jesus. Mozna probowac zabrac sie z innymi zwiedzajacymi Trynidad. Powodzenia!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s